X
تبلیغات
رایتل

تی فایل - دانلود فایل آماده

تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت دانشگاهی

ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات

این فایل به صورت Pdf  می باشد چکیده هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه های محتوایی ریاضیات (اعداد، هندسه ، نمایش داده ها) برمبنای معیار های بین المللی تیمز 2007 بوده است. بدین منظور به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ازبین 344 دانش آموز دختر وپسر پایه چهارم مدارس شهر امیرآباد ر،تعداد 180 نفر ( 90 نفر دختر و 90 نفر پسر) انتخاب شد.وسئوالات ریاضی پایه چهارم آزمون تیمز 2007 انتخاب وبه همه دانش آموزان داده شد پس از تصحیح اوراق ،نمره هر حیطه تعیین وبا آزمون آماری تک نمونه ای تجزیه وتحلیل شدند.نتایج نشان دادند که میزان عملکرد کل دانش آموزان در حیطه محتوایی اعداد بامیانگین( 486 )درنقطه معیاربین المللی متوسط 475 ) ودر حیطه محتوایی نمایش داده ها بامیانگین( 387 )درنقطه معیاربین المللی پایین ) ( 400 )ودرحیطه محتوایی هندسه بامیانگین( 440 ) پایینتر ازن ...لینک منبع :ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات

ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر ... listingf.blogsky.com/.../ارزیابی-میزان-عملکرد-دانش-آموزان-دختر-و-پسر-پایه-چهارم-ابتدایی-شهر-امیرآباد-در-حیطه-های-محتوایی-ریاضیات‎Cached11 مه 2016 ... میانگین دانش آموزان در حیطه های محتوایی ریاضیات در کدام سطح ازمعیار های ... میزان عملکرد دانش آموزان دختر وپسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیر آباد در ... پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ... allfiles.blogsky.com/1395/07/06/post-61523/‎Cached27 سپتامبر 2016 ... پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات - تمام فایلها - تمام فایلهای ... ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر ... nextfile.mizbanblog.com/post/13272‎Cachedارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات. 1395/7/15. 5:30. nextfile. <-PostPhoto->. برچسب ها: ملکرد ... ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر ... nextfile.mizbanblog.com/post/12853‎Cachedارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات. 1395/7/12. 9:31. nextfile. <-PostPhoto->. برچسب ها: ملکرد ... ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر ... nextfile.mizbanblog.com/post/12104‎Cachedارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات. 1395/7/17. 12:36. nextfile. <-PostPhoto->. برچسب ها: ... پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ... www.takbook.com/best/پایان-نامه-ارشد-ارزیابی-میزان-عملکرد-د/‎Cachedپایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات. پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ... shop10.ir/2016/11/پایان-نامه-ارشد-ارزیابی-میزان-عملکرد-د/‎Cached20 نوامبر 2016 ... پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات ... ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر ... home.0f0.in/ارزیابی-میزان-عملکرد-دانش-آموزان-دختر/‎Cachedارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات. نوامبر 9, 2016 علوم انسانی · ارزیابی میزان عملکرد دانش ... ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر ... 0f0.in/2016/09/11/ارزیابی-میزان-عملکرد-دانش-آموزان-دختر/‎Cached11 سپتامبر 2016 ... ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات. این فایل به صورت Pdf می باشد چکیده ... ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر ... yahoo-shop.ir/ارزیابی-میزان-عملکرد-دانش-آموزان-دختر/‎Cached10 سپتامبر 2016 ... این محصول” ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات “را از یاهو شاپ دانلود نمایید.
تاریخ ارسال: جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:26 | چاپ مطلب