X
تبلیغات
رایتل

تی فایل - دانلود فایل آماده

تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت دانشگاهی

مقاله با موضوع: بسط اپیستمولوژی و متدولوژی مطالعات کسب و کار در شرایط اقتصاد مقاومتی

چکیده : مدیریت تحت شرایط اقتصاد مدیریتی ، هر چند با تاخیر ولی در هر حال وارد ادبیات مطالعاتی در سالهای اخیرر شرده اسرت . اقردامات تخریبی با منشا خارجی مانعی برای جریان آزاد کالاها و خدمات بوده ، هزینه معاملات و ریسک سرمایه گذاری و عملیات اقتصادی را در جنبر ه های مختلف افزایش می دهد و اقتصاد مقاومتی به اقدامات خنثی کننده این شرایط دلالت دارد. با این حال هر چند امنیت یک کالای عمرومی بوده و مسئولیت تامین آن با دولتهاست ولی در این میان تکالیفی نیز بر بنگاهها وارد است و میتوان با اتخاذ استراتژی های کارآمد عواقب ایرن نوع تهدید ها را مدیریت نمود. لازمه این امر پویایی شناسی فرایند تاثیر اقدامات مخرب بر کارکرد بنگاهها است و با شناخت حلقه های عمل و بردارهای اثر آن امکان دخالت محدودکننده میسر است. در این مقاله نظریه های اساسی تبیین رابطه فشارهای تخریبی همچون تحریم و تررور در سطح بین الملل و کسب ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:12 | چاپ مطلب

روش RULA

27 صفحه پاورپوینت به زبان فارسی قابل ویرایش توضیح محتوایی در طی دو دهه‌ گذشته آگاهی‌ نسبت به اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام‌های فوقانی، مچ دست، آرنج یا شانه افزایش یافته است.   lیکی از روش‌های ارزیابی خطر بروز آسیب‌های اسکلتی-عضلانی در اندام‌های فوقانی، RULA (ارزیابی سریع اندام فوقانی) می‌باشد.   lروش RULAکه از دسته روش‌های مشاهده‌ای قلم-کاغذی است توسط مک‌ آتامنی و کورلت (1993) ارایه شده است. ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: RULA
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:12 | چاپ مطلب

شناخت و مقایسه متدلوژی های چابک

این پروژه 139 صفحه میباشد و بدون نیاز به کوچکترین تغییراتی آماده تحویل به استاد شما میباشد   توضیحی مختصر :   برخی بر آن باورند که روشهای چابک در مقابل روشهای سنگین وزن که اساس کار خود را بر برنامه و مستندات قرار می دهند، قرار می گیرند. این گفته، چندان به واقعیت نزدیک نیست. دلیل رد این نظر آنست که در ابتدای پیدایش روشهای چابک، برخی آن را روشهای سبک وزن لقب می دادند. در شرایطی که سبک وزن بودن روش بیشتر به کوچکی تیم پروژه و کاهش حجم کاری اشاره دارد، چابکی عدم قطعیت محیط و نیازمندیها را مورد اشاره قرار می دهد. ممکن است از رویکرد چابک در یک پروژه به نسبت بزرگ با تیمهای توسعه توزیع شده استفاده شود و پروژه با بهره مندی از این رویکرد با مقابله با تغییرات بتواند به طور قابل قبولی به پایاین برسد. در این شرایط، روش مورد استفاده به علت حجم کاری سبک وزن نیست بلکه چابک است. ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: شناخت، مقایسه، متدلوژی، چابک
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:11 | چاپ مطلب

مقاله با موضوع: نوآوری در طراحی مدل کسب و کار با تمرکز همزمان بر فناوری محوری و بازارگرایی با استفاده از روششناسی کیفی

چکیده : کاهش چرخه حیات محصولات به دلیل روند رو به رشد تکنولوژی و به دلیل پویایی و تحولات شدید بازار که در اثر نیازهای متغیر مشتریان در دنیای کسب و کار مدرن امروزی به وجود آمده است میتواند علت تغییرات متناوب در ویژگیها و حجم مورد تقاضای محصولات  توسط آنها باشد. یک فاکتور کلیدی به ویژه برای بخشهای تولیدی که این نوسانات در آنها بیشتر است، ایجاد ظرفیت برای دنبال کردن سریع  نوسانات غیر منتظره بازار جهت راضی نگه داشتن مشتریان است. این مقاله درصدد است تا با توجه اهمیت توجه به بازارگرایی و فناوری  محوری در این دنیای رقابتی، ضمن طراحی یک رویکرد مفهومی و ابداع یک روش نوآورانه با بهره گیری از مبانی روش شناسی کیفی مدل  کسب و کار صنعت را برای یکی از مجموعه های صنعتی فعال در بخش تولید، مبتنی بر اولویت های راهبردی آن مجموعه با استناد به وضعیت بازار و سطح و جایگاه فناوری، تدوین ن ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:10 | چاپ مطلب

مقاله با عنوان: بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی بر اعتماد مشتریان بر نام و نشان تجاری

چکیده : هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیریت مدیران بازاریابی بر اعتماد مشتریان به نام و نشان تجاری می باشد. این  تحقیق از لحاظ هدف به صورت کاربردی و از لحاظ روش انجام تحقیق بصورت توصیفی – پیمایشی می باد. جامعهه آمهاری انتبهابی تحقیق  مشتریان شرکت زاگرس پوش شهرستان بروجرد بوده که تعداد 311 نفراز مشتریان شرکت زاگرس پوش به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته  شد و نوع نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی بوده است. در این پژوهش داده ها به روش میدانی جمع آوری شده و ابزار گردآوری داده ها در این  تحقیق، پرسشنامه استاندارد که توسط (تیلور و همکاران 2004)تهیه شده است، می باشد. جهت اطمینان از روایی، پرسشنامه در اختیار اساتید، صاحبنظران و متبصصین قرار گرفت که نظر آنان نیز مؤید روایی پرسشنامه بود و برای اثبات پایایی آن میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه 842.  به دست آمده است . نت ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:10 | چاپ مطلب

مقاله با عنوان: برون سپاری ، مزایا و معایب آن بر عملکرد سازمان

چکیده: برون سپاری به عنوان یکی از موضوعات نوین در علم مدیریت استراتژیک مورد تاکید قرار گرفته است . دلایل اصلی برون سپاری در سازمان را می توان در موضوعاتی از قبیل صرفه جویی های مالی، تمرکز روی موضوع های استراتژیک، بهبود خدمات، دستیابی به تکنولوژی و مهارتهای تخصصی جستجو نمود. از طرف دیگر ممکن است برون سپاری اثر جدی روی روحیه کارکنان داشته باشد، همچنین خطر انتقال دانش و تخصص داخلی به عرضه کنندگان خدمات وجود دارد . ریسک های برون سپاری می تواند بر عملکرد سازمان تاثیر مضاعف بگذارد. در این مقاله سعی شده است تعریف اجمالی از برون سپاری، دلایل برون سپاری، فرایند برون سپاری و مزایا مخاطرات و ریسک های موجود در برون سپاری بر  عملکرد سازمان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مدل مفهومی جهت ارزیابی برون سپاری ارائه گردیده است چاپ شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:09 | چاپ مطلب

مقاله با موضوع: توسعه مدل بررسی آثار رفتار معنویت در محیط کار

چکیده: متغیر معنویت محیط کار و آثار آن در حوزه های مختلف مورد توجه پژوهشگران در اقصی نقاط دنیا واقع شده است و لازمه آن، بسط مدل به منظور ساماندهی کارهای پژوهشی است. هدف تحقیق، بررسی رابطه بین معنویت محیط کار و اشتیاق کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده انگیزش شغلی می باشد. برای بسط مدل معنویت محیط کاری از کارهای میلیمن، اشتیاق شغلی کارکنان از مدل اسکافیلی، باکر و سالانوا و انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی از مدل دسی و رایان که هر سه در یک مدل اصلی تجمیع شده اند، استفاده شده است. نتایج تحقیق نه تنها می تواند در امر ساماندهی پژوهشهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه سیاستگذاران سازمانی را نیز در امر تدارک شیوه های نوین بهبود یاری نماید. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:08 | چاپ مطلب

پاورپوینت رویکرد ارگانیزمی به انگیزش

این پاورپوینت به معرفی کامل رویکرد ارگانیزمی به انگیزش می پردازد.   ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:08 | چاپ مطلب

مقاله با موضوع:بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد مقاومتی بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها

چکیده : جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویدادهای جهانی با مسائلی روبرو است که تاکنون در هیچ مقطع زمانی آن را تجربه ننموده است. خاص بودن این مسائل و پردازش آنها با توجه به لزوم حفظ آرمانهای مقدس نظام به گونهایی است که مهندسی مجدد و یا بررسی مشاهدات مشابه دیگر کشورها عملا غیر ممکن و ناکارآمد است. یکی از این مسائل، موضوعات اقتصادی است که باید با نوآوری و خلاقیت آنها را تدبیر نمود. اقتصاد مقاومتی یکی از بنیادیترین مفاهیم مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب در این بخش است. اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک مقطعی و واکنشی نسبت به پدیدههای جاری نیست، بلکه یک دکترین و گفتمان تمامعیار است که افق تبدیل کردن کشور به اقتصادی توسعهیافته با دارا بودن مزیت رقابتی و یک قدرت اقتصادی بین المللی را پیش رو دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مولفههای اقتصاد مقاومتی در ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها در سال 9313 صورت گرفت. جام ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:07 | چاپ مطلب

مداخلات ارگونومیکی و ویژ گی آنها

129 صفحه پاورپوینت با توضیح انواع الگوهای حرکتی صحیح در محیط کار نرمش های موثر و کنترل های مدیریتی شامل انواع کنترل های مدیریتی lفراهم نمودن تنوع مشاغل lتنظیم زمانبندی کار و ریتم کاری lفراهم نمودن دوره های استراحت lتغییر عملیات کاری lنظم و ترتیب و نگهداری مناسب فضای کار، ابزار و تجهیزات lپایش سلامت lآموزش lتشویق به انجام ورزش و نرمش lو...   در حال حاضر این تکنولوژی دارای 4 جزء مشخص بصورت زیر است: 1- ارگونومی سخت افزار: تکنولوژی سطح مشترک انسان ـ ماشین 2- ارگونومی محیطی: تکنولوژی سطح مشترک انسان ـ محیط 3- ارگونومی شناختی: تکنولوژی سطح مشترک انسان ـ نرم افزار 4- ماکروارگونومی: تکنولوژی سطح مشترک انسان - سازمان •پوسچر نامناسب یا ثابت، • اعمال نیروی زیاد، •تکرار حرکت، • بلندکردن و حمل بار، •فشار تماسی،   ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:06 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 51347 )
<<   1      ...      5131     5132      5133      5134     5135   >>
صفحات