X
تبلیغات
رایتل

تی فایل - دانلود فایل آماده

تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت دانشگاهی

مقاله با عنوان: تاملی بر تعهد سازمانی در پرتو رعایت اصول اخلاق حرفه ای در سازمان های دولتی

چکیده: در پژوهش حاضر، رابطه میان رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات شهر تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور 355 کارمند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های تعهد سازمانی می یر و آلن در سال 1991 و اخلاق حرفه ای بلانچارد و پیل در سال 1911 بوده است. از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن و با استفاده از نرم افزار SPSS15 داده های حاصل از پرسشنامه ها تحلیل و فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین رعایت اصول اخلاق حرفه ای کارکنان بانک صادرات شهر تهران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد اما این ارتباط در رابطه تمامی ابعاد تعهد سازمانی برقرار نمی باشد و رعایت اصول اخلاق حرفه ای منجر به تعهد مستمر کارکنان نمی شود. نتایج آزمون های تکمیلی نیز ارتباط مثبت میان متغیر ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 19:59 | چاپ مطلب

کارآموزی عمران سازه ها

اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت، اشکالاتی را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر، محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چراکه در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان، خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری دربرخواهد داشت.در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمان های فلزی و روش اجرای آنها داده شود ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: کارآموزی، عمران، سازه، ها
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 19:58 | چاپ مطلب

مقاله با موضوع :بررسی عملکرد سازمانی در بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان های منتخب کاشی و سرامیک استان اصفهان

چکیده : در چند دهه اخیر، فناوری اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع، سازمانها و افراد اثرات قابل ملاحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفتهای شگرفی که در زمینه فناوری اطلاعات بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمانها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می خورد. بدیهی است که در چنین موقعیتی، شناخت تاثیرات فناوری اطلاعات اهمیت فزاینده ای یافته است. با توجه به این واقعیات ، تحقیق حاضر تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان را به صورت موردی در صنعت کاشی و سرامیک مورد بحث و بررسی قرار داده که دو بعد بهره برداری و اکتشاف جهت بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و دو بعد منافع عملیاتی و منافع استراتژیک جهت بررسی عملکرد سازمانی، مورد سنجش واقع شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد استفاده از فناوری اطلاعات جهت اکتشاف ، تاثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 19:58 | چاپ مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

فرمت فایل: word تعداد صفحه:150 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.SC) موضوع : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق      ۱مقدمه      ۲بیان مسئله      ۴اهمیت موضوع تحقیق       ۶اهداف تحقیق      ۸دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع      ۹فرضیه های تحقیق      ۱۰قلمرو تحقیق      ۱۱جامعه آماری      ۱۱روش تحقیق      ۱۲ روش جمع آوری اطلاعات       ۱۲روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      ۱۳ساختار کلی تحقیق      ۱۳تعریف واژه ها      ۱۳فصل دوم : ادبیات تحقیق      ۱۷بخش اول : روشهای تامین ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 19:57 | چاپ مطلب

مقاله با عنوان مروری بر تأمین سرمایه جمعی از منظر مدیریتی

چکیده :این مقاله به بررسی یکی از شیوه های نوین تأمین سرمایه با عنوان تأمین سرمایه جمعی می پردازد. در حال حاضر، تأمین سرمایه جمعی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی تأمین سرمایه به شمار می رود. با مروری بر ادبیات نه چندان گسترده این موضوع، سعی شده است تعاریف نظری معتبر این شیوه، گونه شناسی، مزایا و معایب و محرک های رفتاری مؤثر در آن، مورد بررسی قرار گیرد. در انتها به منظور انتقال بهتر مفاهیم مرتبط با این موضوع و نیز گشودن مسیر پژوهش های آتی، الگوی مفهومی نیز ارائه شده است. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 19:56 | چاپ مطلب

مقاله با عنوان ارتباط بین هوش فرهنگی برتوانایی حل تعارض مدیران و کارکنان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش فرهنگی وتوانایی حل تعارض پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بود. از بین 022 نفر از اعضای پژوهشگاه به عنوان جامعه آماری، تعداد 99 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند.این مطالعه توصیفی پیمایشی است وبرای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و یانگ و پرسشنامه حل تعارض سم دیپ و لایل ساسمن استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که:رابطه مثبتی بین هوش فرهنگی و توانایی حل تعارض می باشد.همچنین هوش فرهنگی کارکنان و توانایی حل تعارض بالاتر از سطح متوسط)میانگین 3(برآورد شدو هوش فرهنگی رفتاری بابیشترین رتبه )میانگین کل 38.3 (تاثیر بیشتری برتوانایی حل تعارض داردواغلب افرادبیان داشته اند که تمایل کمتری به تحمیل خواسته ها واهداف خودبه دیگران دارند)میانگین کمتر از 3(درنتیجه براساس یافته ها می توان گفت ا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 19:56 | چاپ مطلب

پروژه راه سازی3

فهرست مطالبعنوان صفحه-1 صورت پروژه 4-2 معرفی کلی راه 5-3 گزارش مراحل پروژه 9-4 پروفیل طولی راه 16-5 پروفیل عرضی راه 17-6 قوسهای افقی 18-7 دور 31-8 تعریض روسازی 33-9 قوسهای قائم (خمها) 35-10 پلان راه 44-11 حجم عملیات خاکی (منحنی بروکنر) 45-12 طرح روسازی راه 4648 EXP -13 توضیحات ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پروژه، سازی3
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 19:55 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 51347 )
<<   1      ...      5131     5132     5133     5134      5135   
صفحات