X
تبلیغات
رایتل

تی فایل - دانلود فایل آماده

تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت دانشگاهی

آنالیز انرژی و اگزرژی سیکل چیلر جذبی آب و آمونیاک همراه با توربین گازی

در این مقاله مدلسازی ترمودینامیکی و آنالیز اگزرژی یک چیلر جذبی آب و آمونیاک همراه با توربین گازی , انجام شده است. محرک اولیه این واحد تولید سه گانه سیکل توربین گاز است. جهت تولید سرمایش از بویلر چیلر جذبی تک اثره آب و آمونیاک استفاده شده است.تلفات اگزرژی و بازده اگزرژی هر یک از اجزای واحد تولید سیکل محاسبه شده و نتایج نشان می دهد که محفظه احتراق سیکل توربین گاز دارای بیشترین تلفات اگزرژی است. نتایج نشان می دهد که نسبت فشار کمپرسور, دمای ورودی به توربین گاز, بازده آیزنتروپیک توربین گاز و دمای اواپراتور سیستم چیلر جذبی نقش کلیدی تری نسبت به پارامترهای دیگر سیکل دارد. همراه فایل پروژه فیا برنامه مسئله موردنظر هم وجود دارد. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:38 | چاپ مطلب

آنالیز انرژی و اگزرژی سیکل تبرید جذبی تک اثره همراه با انرژی خورشیدی

با توجه به افزایش روز افزون مصرف و هزینه انرژی های تجدید ناپذیر مانند گاز طبیعی و الکتریسیته استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی گرمایی خورشید موجب کاهش مصرف انرژی های تجدید ناپذیر می شود. در این تحقیق ابتدا یک چیلر جذبی تک اثره لیتیم بروماید با محرک انرژی خورشید با کلکتور صفحه تخت مدلسازی شده و تأثیر مشخصه های مختلف بر روی راندمان مورد بررسی قرار گرفته است. ای پروژه به وسیله نرم افزار EES حل شده است. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:20 | چاپ مطلب

تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان

  در این مقاله، سیکل نیروگاه پالایشگاه اصفهان با ظرفیت  MW64 مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از معادلات بالانس جرم، انرژی و اگزرژی برای هر یک از اجزای سیکل، بازده اگزرژی و درصد بازگشت ناپذیری محاسبه شده است. همچنین نتایج حاصل از آنالیز اگزرژی ، 61 درصد از کل اگزرژی ورودی به سیکل را شامل می شود. با توجه به مطالعات / بویلر را مهم ترین عامل نابودی اگزرژی معرفی می کند که 2 انجام شده، افزایش دمای آب تغذیه، تأثیر به سزایی در کاهش تلفات اگزرژی دارد، لذا پیشنهادهایی دربارة چگونگی افزایش دمای آب تغذیه داده 20 افزایش دمای آب تغذیه، افزایش راندمان °C شده است. با توجه به محاسبات انجام شده در این مقاله، نیروگاه پالایشگاه اصفهان، به ازای هر 0 درصد و همچنین با فرض قیمت سوخت، اعلام شده از قسمت / 0 درصد، افزایش راندمان اگزرژی بویلر به میزان 4 / اگزرژی سیکل به میزان 6 برآورد هزینه های پال ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 01:15 | چاپ مطلب