X
تبلیغات
رایتل

تی فایل - دانلود فایل آماده

تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت دانشگاهی

دانلود مقاله بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  تعداد صفحات : 22 صفحه      -      قالب بندی :  word                  چکیده: این تحقیق  با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970)  تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرونب ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:18 | چاپ مطلب

تحقیق تعهد به نفع شخص ثالث 28 ص - ورد

مقدمه مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد . اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود . با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود . ا ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، تعهد، ثالث، ورد
تاریخ ارسال: چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 09:04 | چاپ مطلب

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد 125ص - ورد

مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب) تاریخچه: سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین، «قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1] پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2] موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع ح وائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد. بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین م ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، قدرت، اجرای، تعهد، 125ص، ورد
تاریخ ارسال: دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 09:55 | چاپ مطلب

موضوع: شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

فهرست تفضیلی عنوان صفحه مقدمه تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی مبحث دوم: تعریف تعهد مبحث سوم: مفهوم شرط مبحث چهارم: مفهوم قدرت مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقی بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد مبحث چهارم: قدرت بر اجرای ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: موضوع، قدرت، اجرای، تعهد
تاریخ ارسال: شنبه 3 مهر 1395 ساعت 11:32 | چاپ مطلب

تحقیق تعهد سازمانی 65 ص- ورد

شرایط ایجاد تعهد سازمانی 1- پذیرش[1] : در این مرحله شخص نفوذ دیگران را برای بدست آوردن چیزی مانند حقوق می پذیرد. 2- تعیین هویت کردن یا همانند سازی[2] : در این مرحله شخص نفوذ خود را به منظور ادامه رابطه ارضا کننده و خود مطرحی می پذیرد. افراد به خاطر پیوستن به سازمان احساس غرور می کنند. 3- درونی شدن[3] : در این مرحله فرد متوجه می شود که ارزشهای سازمان ماهیتاً و ذاتاً پاداش دهنده هستند و با ارزش های شخصی فرد منطبق می باشند. نظریه دو عاملی هرزبرگ 1986 دریافتند که اگر پاره ای از شرایط در سازمان وجود نداشتند باعث نارضایتی کارکنان خواهد شد ولی بودنشان لزوماً انگیزه قوی  ایجاد نمی کند این شرایط شامل: خط و مشی سازمان نحوه اداره امور، نظارت یا سرپرستی، روابط متقابل بین افراد، شرایط کار، حقوق، دستمزد، موقعیت و امنیت. نظریه انتظار: مردم به شغلهای مختلفی که در اختیار آنان است می نگرند (آمدن بر س ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، تعهد، سازمانی، ورد
تاریخ ارسال: شنبه 3 مهر 1395 ساعت 01:37 | چاپ مطلب

تحقیق تعهد سازمانی 79 ص - ورد

مقدمه بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقق باعث می شود که بتوان برای تحقیقی که در درون تحقیقات سنتی و بر پایه محتوای پژوهش های ذی ربط قرار دارد یک چارچوب معقول و منطقی ارائه کرد. مروری بر ادبیات تحقیق باعث می شود که چهار هدف کلی تأمین گردد. نخست آنکه نشان دهندة مفروضاتی اصلی است که پرسش های عمومی تحقیق بر پایة آنها گذاشته شده است و در صورت امکان باید نشان دهندة الگوی (حوزه تفکری غالب) تحقیق باشد که موجب استحکام بخشیدن به تحقیق می گردد و فرضیه ها و ارزش هایی را شرح می‌دهد که پژوهشگر آنها را به دنیای تحقیق وارد می کند.دوم آنکه نشان دهد پژوهشگر دربارة موضوع تحقیقی دانشی وسیع و ژرف دارد و از روش های ذهنی که تحقیق را احاطه و حمایت می کند بهرة کافی برده است. سوم آنکه نشان دهد پژوشگر با مراجعه به زمینة تحقیق متوجه نوعی کسر و کمبود در ادبیات تحقیق شده است و اینکه تحقیق مورد نظر می تواند نیاز خاصی ر ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، تعهد، سازمانی، ورد
تاریخ ارسال: شنبه 3 مهر 1395 ساعت 01:34 | چاپ مطلب

تعهد سازمانی آلن و می یر

تعهد سازمانی تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است .    در متداول ترین تعریف، تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این تعریف ، فردی که متعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و ازعضویت در آن لذت می برد (ساروقی ، 1375). پورتر و همکارانش (1974) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش‌های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش‌های سازمان می دانند. چاتمن و اورایلی (1968) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزش‌های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش‌های ابزاری آن (وسیله ای برای دست‌یابی به اهداف دیگر) تعریف می کنند (رنجبریان ،1375) .   تعداد صفحات : ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تعهد، سازمانی، یر
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ساعت 11:45 | چاپ مطلب

تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان بر اساس یک مدل علّی

  تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان بر اساس یک مدل علّی 130 صفحه چکیده: در بازارهای کنونی لزوم توجه به کلیه ی اصول بازاریابی از سوی شرکت ها به منظور بقا و موفقیت در هر کاری احساس می شود. مهم ترین عامل در حفظ یک برند، ایجاد تعهد در نگرش ها، باورها و رفتارهای مشتریان است که باعث جلب اعتماد آن ها می گردد. نسبت دادن ویژگی های شخصیتی انسانی به برندهای تجاری در مطالعات مختلفی بررسی شده است. حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید مستلزم مدیریت کارا و طراحی مؤثر در همه ی ابعاد برندها اهمیت بسزایی دارد. برندها از دارایی های مهم بازاریابی محسوب می شوند. بنابراین، داشتن مشتریان متعهد به برند هدف اساسی شرکت های تجاری است. در این تحقیق به روش توصیفی تببین تعهد به برند با تأکید بر شخصیت برند مدّ نظر قرار گرفته است و تأثیر شخصیت برند بر سه متغیر تعهد، اعتماد و ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 06:36 | چاپ مطلب

تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان

  تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان 75 صفحه چکیده: ازآنجا که سازمان یک نظام اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است.رعایت عدالت یکی از مهمترین عوامل موثر بر بقای سازمان و حفظ آن در بلند مدت است.از این رو مفهوم عدالت در سیر نظریه های سازمان مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. از سویی دیگر سالها است که محققان بر این باورند که یک کارگر وفادار و متعهد به احتمال زیاد یک کارمند مولد خواهد بود.بنابراین،این امکان وجود دارد که شرکتهای دارای کارکنان متعهد و وفاداراز بهره وری بیشتری برخوردارند. همچنین عملکرد شغلی نیز یکی از حیاتی ترین مسائل در هر سازمانی است.عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی که در ارتباط با شغل،افراد از خودشان بروز می دهند اشاره دارد و یا به میزان محصول و بازدهی حاصل ش ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 06:30 | چاپ مطلب

تحقیق در مورد تعهد سازمانی و کاری

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب: فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحه: 150 فهرست مطالب:   فصل اول : طرح تحقیق مقدمه ضرورت و اهمیت مساله بیان مساله اهداف پژوهش فرضیات پژوهش سوالات پژوهش تعریف متغیرهای پژوهش فصل دوم : ادبیات محقق ( بررسی پیشنیه پژوهش) بخش اول : مقدمه مفاهیم و تعاریف تعهد و انواع آن: تمایل باطنی به تعهد مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی اهمیت تعهد سازمانی ایجاد تعهد سازمانی مدل سه بخشی آلن و می یر دو دیدگاه کلی در تعهد سازمانی فرایند ابعاد تعهد سازمانی مطالعات در زمینه عوامل موثر بر ابعاد تعهد سازمانی سطوح تعهد سازمانی نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان بخش دوم تحقیقات انجام شده در داخل کشور تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   مقدمه :   لزوم توجه به انسان و ابعاد وجودی او ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، تعهد، سازمانی، کاری
تاریخ ارسال: دوشنبه 29 شهریور 1395 ساعت 02:08 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 30 )
   1      2     3   >>
صفحات