X
تبلیغات
رایتل

تی فایل - دانلود فایل آماده

تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت دانشگاهی

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 8 شهر تهران

مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات مکانی گسترده ای از منطقه 8 شهر تهران می باشد. این مجموعه شامل بیش از 30 شیپ فایل جی ای اسی GIS است. در زیر عنوان نقشه های GIS موجود بیان شده است. کلیه لایه ها ژئورفرنس شده می باشد از این جهت در تحلیل های فضایی و جغرافیایی محقق و کارشناس فنی به راحتی می تواند مورد استفاده قرار دهد. مجموعه ارائه شده حاوی لایه های زیر می باشد: بلوک های ساختمانی (Building blocks) خطوط هوایی (Airlines) فرودگاه ها (Airports) خدمات اورژانس (Emergency Services) مراکز انتقال خون (Blood transfusion centers) پل ها (Bridges) ترمینال های اتوبوس (Bus terminals) مراکز برق (Electrical centers) آتش نشانی ها (Fire departments) عمده فروشی ها (Wholesale) محل جمع آوری پسماند ها (Waste Collection) ایستگاه پمپ بنزین (Gasoline service stations) خدمات دولتی (Government services) مراکز مدیریت بحران ( ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، کلیه، لایه، منطقه، تهران
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 12:27 | چاپ مطلب

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 9 شهر تهران

مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات مکانی گسترده ای از منطقه 9 شهر تهران می باشد. این مجموعه شامل بیش از 30 شیپ فایل جی ای اسی GIS است. در زیر عنوان نقشه های GIS موجود بیان شده است. کلیه لایه ها ژئورفرنس شده می باشد از این جهت در تحلیل های فضایی و جغرافیایی محقق و کارشناس فنی به راحتی می تواند مورد استفاده قرار دهد. مجموعه ارائه شده حاوی لایه های زیر می باشد: بلوک های ساختمانی (Building blocks) خطوط هوایی (Airlines) فرودگاه ها (Airports) خدمات اورژانس (Emergency Services) مراکز انتقال خون (Blood transfusion centers) پل ها (Bridges) ترمینال های اتوبوس (Bus terminals) مراکز برق (Electrical centers) آتش نشانی ها (Fire departments) عمده فروشی ها (Wholesale) محل جمع آوری پسماند ها (Waste Collection) ایستگاه پمپ بنزین (Gasoline service stations) خدمات دولتی (Government services) مراکز مدیریت بحران ( ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، کلیه، لایه، منطقه، تهران
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 12:25 | چاپ مطلب

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 10 شهر تهران

مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات مکانی گسترده ای از منطقه 10 شهر تهران می باشد. این مجموعه شامل بیش از 30 شیپ فایل جی ای اسی GIS است. در زیر عنوان نقشه های GIS موجود بیان شده است. کلیه لایه ها ژئورفرنس شده می باشد از این جهت در تحلیل های فضایی و جغرافیایی محقق و کارشناس فنی به راحتی می تواند مورد استفاده قرار دهد. مجموعه ارائه شده حاوی لایه های زیر می باشد: بلوک های ساختمانی (Building blocks) خطوط هوایی (Airlines) فرودگاه ها (Airports) خدمات اورژانس (Emergency Services) مراکز انتقال خون (Blood transfusion centers) پل ها (Bridges) ترمینال های اتوبوس (Bus terminals) مراکز برق (Electrical centers) آتش نشانی ها (Fire departments) عمده فروشی ها (Wholesale) محل جمع آوری پسماند ها (Waste Collection) ایستگاه پمپ بنزین (Gasoline service stations) خدمات دولتی (Government services) مراکز مدیریت بحران ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، کلیه، لایه، منطقه، تهران
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 12:23 | چاپ مطلب

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 11 شهر تهران

مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات مکانی گسترده ای از منطقه 11 شهر تهران می باشد. این مجموعه شامل بیش از 30 شیپ فایل جی ای اسی GIS است. در زیر عنوان نقشه های GIS موجود بیان شده است. کلیه لایه ها ژئورفرنس شده می باشد از این جهت در تحلیل های فضایی و جغرافیایی محقق و کارشناس فنی به راحتی می تواند مورد استفاده قرار دهد. مجموعه ارائه شده حاوی لایه های زیر می باشد: بلوک های ساختمانی (Building blocks) خطوط هوایی (Airlines) فرودگاه ها (Airports) خدمات اورژانس (Emergency Services) مراکز انتقال خون (Blood transfusion centers) پل ها (Bridges) ترمینال های اتوبوس (Bus terminals) مراکز برق (Electrical centers) آتش نشانی ها (Fire departments) عمده فروشی ها (Wholesale) محل جمع آوری پسماند ها (Waste Collection) ایستگاه پمپ بنزین (Gasoline service stations) خدمات دولتی (Government services) مراکز مدیریت بحران ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، کلیه، لایه، منطقه، تهران
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 12:22 | چاپ مطلب

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 1 کلان شهر تهران

مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات مکانی گسترده ای از منطقه 1 شهر تهران می باشد. این مجموعه شامل بیش از 30 شیپ فایل جی ای اسی GIS است. در زیر عنوان نقشه های GIS موجود بیان شده است. کلیه لایه ها ژئورفرنس شده می باشد از این جهت در تحلیل های فضایی و جغرافیایی محقق و کارشناس فنی به راحتی می تواند مورد استفاده قرار دهد. مجموعه ارائه شده حاوی لایه های زیر می باشد: بلوک های ساختمانی (Building blocks) خطوط هوایی (Airlines) فرودگاه ها (Airports) خدمات اورژانس (Emergency Services) مراکز انتقال خون (Blood transfusion centers) پل ها (Bridges) ترمینال های اتوبوس (Bus terminals) مراکز برق (Electrical centers) آتش نشانی ها (Fire departments) عمده فروشی ها (Wholesale) محل جمع آوری پسماند ها (Waste Collection) ایستگاه پمپ بنزین (Gasoline service stations) خدمات دولتی (Government services) مراکز مدیریت بحران ( ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 12:14 | چاپ مطلب

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 2 شهر تهران

مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات مکانی گسترده ای از منطقه 2 شهر تهران می باشد. این مجموعه شامل بیش از 30 شیپ فایل جی ای اسی GIS است. در زیر عنوان نقشه های GIS موجود بیان شده است. کلیه لایه ها ژئورفرنس شده می باشد از این جهت در تحلیل های فضایی و جغرافیایی محقق و کارشناس فنی به راحتی می تواند مورد استفاده قرار دهد. مجموعه ارائه شده حاوی لایه های زیر می باشد: بلوک های ساختمانی (Building blocks) خطوط هوایی (Airlines) فرودگاه ها (Airports) خدمات اورژانس (Emergency Services) مراکز انتقال خون (Blood transfusion centers) پل ها (Bridges) ترمینال های اتوبوس (Bus terminals) مراکز برق (Electrical centers) آتش نشانی ها (Fire departments) عمده فروشی ها (Wholesale) محل جمع آوری پسماند ها (Waste Collection) ایستگاه پمپ بنزین (Gasoline service stations) خدمات دولتی (Government services) مراکز مدیریت بحران ( ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، کلیه، لایه، منطقه، تهران
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 10:48 | چاپ مطلب

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 3 شهر تهران

مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات مکانی گسترده ای از منطقه 3 شهر تهران می باشد. این مجموعه شامل بیش از 30 شیپ فایل جی ای اسی GIS است. در زیر عنوان نقشه های GIS موجود بیان شده است. کلیه لایه ها ژئورفرنس شده می باشد از این جهت در تحلیل های فضایی و جغرافیایی محقق و کارشناس فنی به راحتی می تواند مورد استفاده قرار دهد. مجموعه ارائه شده حاوی لایه های زیر می باشد: بلوک های ساختمانی (Building blocks) خطوط هوایی (Airlines) فرودگاه ها (Airports) خدمات اورژانس (Emergency Services) مراکز انتقال خون (Blood transfusion centers) پل ها (Bridges) ترمینال های اتوبوس (Bus terminals) مراکز برق (Electrical centers) آتش نشانی ها (Fire departments) عمده فروشی ها (Wholesale) محل جمع آوری پسماند ها (Waste Collection) ایستگاه پمپ بنزین (Gasoline service stations) خدمات دولتی (Government services) مراکز مدیریت بحران ( ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، کلیه، لایه، منطقه، تهران
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 10:46 | چاپ مطلب

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه یازده (11) کلان شهر اصفهان

این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه یازده کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. بزرگراها (Highways) نقشه شماره ایندکس کل شهر اصفهان (Isfahan’s Index No) نقشه کوچه ها و بن بست ها (َAlleys and Dead-ends Layer) خیابان ها (Streets) قطعات کوچک زمین ها-پارسل ها (Parcels) پاسیو و حیاط خانه ها (Patio) دیوارهای اطراف خیابان ها (Wall of streets) آبراهه ها (Streams) چاه های کشاورزی (Agricultural wells) محدوده های لم یزرع (Arid area) محدوده های ازادسازی (Area of useable legally) کلیه بلوک های ساختمانی و کاربری های دیگر (Blocks for various land uses) بلوک پست های برق ساخته شده (Blocks of Electrical ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:40 | چاپ مطلب

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه دوازده (12) کلان شهر اصفهان

این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه دوازده کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. بزرگراها (Highways) نقشه شماره ایندکس کل شهر اصفهان (Isfahan’s Index No) نقشه کوچه ها و بن بست ها (َAlleys and Dead-ends Layer) خیابان ها (Streets) قطعات کوچک زمین ها-پارسل ها (Parcels) پاسیو و حیاط خانه ها (Patio) دیوارهای اطراف خیابان ها (Wall of streets) آبراهه ها (Streams) چاه های کشاورزی (Agricultural wells) محدوده های لم یزرع (Arid area) محدوده های ازادسازی (Area of useable legally) کلیه بلوک های ساختمانی و کاربری های دیگر (Blocks for various land uses) بلوک پست های برق ساخته شده (Blocks of Electrica ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:39 | چاپ مطلب

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه سیزده (13) کلان شهر اصفهان

این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه سیزده کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. بزرگراها (Highways) نقشه کوچه ها و بن بست ها (َAlleys and Dead-ends Layer) خیابان ها (Streets) قطعات کوچک زمین ها-پارسل ها (Parcels) پاسیو و حیاط خانه ها (Patio) دیوارهای اطراف خیابان ها (Wall of streets) آبراهه ها (Streams) چاه های کشاورزی (Agricultural wells) محدوده های لم یزرع (Arid area) محدوده های ازادسازی (Area of useable legally) کلیه بلوک های ساختمانی و کاربری های دیگر (Blocks for various land uses) بلوک پست های برق ساخته شده (Blocks of Electrical posts) کانال ها (Water Canals) نقشه کل محله های این منطقه ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:32 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 63 )
<<   1     2      3      4     5      ...      7   >>
صفحات